آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 15,709
موضوع‌ها: 1,643
اعضا: 4,341
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 4.8
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0.5
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 1.33
تعداد ارسال‌های هر عضو: 3.62
تعداد موضوعات هر عضو: 0.38
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 8.56
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: زهرا خلیل زاده
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 10.44%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: سوالات و درخواستهای عمومی لایت وُرک و ری کی (با 1,775 ارسال , 208 موضوع)
برترین معرف‌ها: konda (140 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
پیشنهادات (221 پاسخ)
تجربیات خود را به اشتراک بگذارید (218 پاسخ)
اشعار عرفانی و مشاعره (164 پاسخ)
برون فکنی و تجربه خروج از بدن (128 پاسخ)
عامل قدرت درمانگر - مسابقه! (116 پاسخ)
پیشنهادات (264,293 بازدید)
تجربیات خود را به اشتراک بگذارید (196,296 بازدید)
برون فکنی و تجربه خروج از بدن (137,468 بازدید)
اشعار عرفانی و مشاعره (107,096 بازدید)
خواص میوه ها و سبزیجات (106,923 بازدید)
پاک کردن کارمای منفی با روش ھو اوپونو پونو (101,801 بازدید)
ادامه 1 راه به اندازه قدم نهادن در آن اهمیت دارد (97,755 بازدید)
عامل قدرت درمانگر - مسابقه! (97,271 بازدید)
هیپنوتیزم (81,864 بازدید)
(( تجربیات )) (77,369 بازدید)
تفسیر خواب (75,431 بازدید)
چشم حقیقت بین (75,054 بازدید)
(( موسیقیهای متافیزیکی و اصوات مغزی )) (63,219 بازدید)
موضوع جامع خوش آمدگویی به کاربران جدید (56,698 بازدید)
آب درمانی (55,008 بازدید)