امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ضمیمه ی مربوط به تکنیک رهایی احساسات - پاک کردن چاکراها - PART 6
#1
جایی ساکت بیابید و مطمئن شوید حداقل پانزده دقیقه کسی مزاحمتان نمیشود . این سناریو را جلوی خود قرار داده در حالیکه روبروی آیینه ای به ضربه زدن به نقاط کلیدی بدنتان مشغولید ، جمله ها را تا آنجا که میتوانید با احساس و درک ِ مفهوم بیان کنید. یادتان باشد که به هر نقطه از محلهای کلیدی یا مریدین بدن، همیشه و همیشه حداقل پنج تا هفت بار ضربه ی پیاپی و آرام وارد کرده باشید ، بعد به نقطه ی بعدی بروید ( در اینجا جمله ها به گونه ای انتخاب شده که شما خیلی بیشتر از پنج تا هفت بار به هر نقطه ضربه وارد کنید ، پس نیازی به شمارش ندارید !). قبل از پیاده کردن ِ سناریوی زیر ، متن را یکی دو بار کامل بخوانید و از نقاط ِ ضربه زدن و نحوه ی کار مطلع شوید و سپس اقدام به بازسازی ِ سناریو و انجام ِ آن کنید . این شما را مطمئن تر به پیش میبرد گواینکه در انجام ِ این سناریو هیچ مشکلی برای شما پیش نخواهد آمد و حتی اگر با وقفه نیز آن را به انجام رسانید کاملا همه چیز درست و خوب انجام میگردد.

در اینجا نشانه هایی از گرفتگی هر چاکرا به طور خلاصه خدمتتان ارائه میشود اگرچه کامل یا محرض بیان نشده اند :
اگر با درآمد یا شغل ِ خود و باورهای پولی و کاریتان مشکل دارید یا به فرض ناراحتی و بیماریهای مربوط به این چاکرا را در اعضا تناسلی و جنسی با خود به یدک میکشید ، در اعتماد به نفستان مشکل میبینید و از قدرت ابتکار و خلاقیتتان به درستی آگاه نیستید ، احساس ضعف و خستگی ِ مفرط دارید و ... چاکرای ریشه و یا چاکرای دوم ِ شما گرفتگی و یا لیک دارند .
اگر از مشکل سوءهاضمه و دردهای مربوط به ناحیه ی شکم در رنج هستید ، در ارتباط برقرار کردن با دنیای درون و بیرون در خود یا باورهایتان مشکل میبینید و یا به راحتی نمیتوانید از کرده ی دیگران نسبت به خود بگذرید و خود و دیگران را به راحتی و از روی جود ببخشید، قادر نیستید به دیگران بی قید و شرط عشق بورزید و یا حتی احساس تنفر و انزجار از ارتباط با دنیای پیرامون دارید ، خود را جدا از دنیای واحد و یکپارچه ی هستی میبینید و ... چاکرای سوم و چهارمتان گرفتگی یا لیک دارند .
اگرمشکل گلودردهای متوالی یا تیروئید و دردهایی در ناحیه ی گلو هستید ، نمیتوانید و نمیدانید که چگونه به راحتی و بدون ِ خشمگین شدن حقیقت ِ وجودیتان را ابراز کرده و بیان کنید ، اگر نمیدانید که حق ِ خداگونه ی خویش را چگونه باید بازگو و رعایت کنید ، دائما خود را فردی مظلوم میبینید که باید سکوت کنید و از خود برای وجود ِ دیگران و آرامششان بگذرید و خواسته ها یا انتظارات ِ خود را زیر پا له کنید تا دیگران را از خود راضی نگاه دارید چاکرای گلوی شما گرفتگی دارد .
و در انتها اگر دچار دردها و امراض ِ ناحیه ی سر و پیشانی هستید یا در ارتباط با نیروهای شهودی و بینش ِ الهیتان با مشکل روبرو هستید چاکرای چشم سوم و تاجی یتان گرفتگی دارند.

فقط این را به خاطر بسپارید که هر درد یا مشکلی به یک چاکرای بخصوص مربوط نمیشود و ممکن است گرفتگی ِ چاکراهای دیگر در این امر کاملا دخیل باشد حتی اگر شما این را متوجه نباشید و درک نکرده باشید . برای باز کردن چاکراها ، به مرور بر روی هر چاکرا به ترتیب وقت بگذارید و به اصطلاح دو سه پله را با تصور ِ سریع به مقصود رسیدن ، چندتا یکی نکنید. به همان اندازه باز شدن چاکرای ریشه مهم است که باز شدن چاکرای تاج سر و دیگر چاکراها. در حقیقت اگر رفع ِ گرفتگی ِ هر چاکرا بی هدف و بدون ِ تنظیم با چاکراهای دیگر باشد باز هم به حالتی نامتعادل میرسید. پیشنهاد من به دوستان این است که به فرض از چاکرای ریشه شروع کرده و پنج دقیقه بر روی ای اف تی درباره ی فکر کردن به این چاکرا ، سناریو را ادامه دهند و سپس پنج دقیقه را به چاکرای بعدی اختصاص داده و الا آخر. در انتها شما سی دقیقه بر روی هر هفت چاکرای خود به صورتی هماهنگ کار کرده اید. پس از یکماه خود بهتر متوجه میشوید که بر روی چه چاکرایی باید بیش از بقیه زمان بگذارید اما باز به صورت ایده ای کلی خدمتتان عرض میشود که این روند را حداقل برای سه ماه بر روی تمامی ِ چاکراها به ترتیب انجام دهید تا نتایج ِ چشمگیری را به لطف ِ نیروی درون و یاری حق شاهد باشید.
ممکن است بخواهید پس از هر بار پیاده کردنِ یک دور از سناریو مشکل ِ ذهنی ِ خود را با مسائلی که در مورد هر چاکرا گفته شد اندازه بگیرید ، که این میتواند راه خوبی برای جلو رفتن در این پروسه باشد .     
 
به کناره ی دست ضرباتی آرام وارد کنید و در حین ضربه زدن بگویید :
- با اینکه از گرفتگی چاکرای ( نام چاکرای مورد نظر را ببیرید یا به آن فکر کنید ) ام رنج میبرم ولی کاملا خودم رو دوست دارم و احساس ِ این مشکل رو در خودم کاملا قبول دارم و تایید میکنم و خودم و میبخشم و انتخاب میکنم گشایش و بهبود در امر پاکسازی ِ این چاکرا رو .
- با اینکه در این چاکرا احساس گرفتگی میکنم ولی با این حال کاملا خودم و احساساتم رو قبول دارم و خودم رو میپذیرم و با افتخار خودم رو میبخشم و هر کسی یا چیزی رو که در این امر با من این مشکلات رو در گرفتگی ِ این چاکرا موجب شده و انتخاب میکنم سلامتی و پاک شدن این چاکرا رو.
- با اینکه این چاکرا گرفتگی داره و من رو دچار دردسرهایی کرده ولی کاملا خودم رو تایید میکنم و انتخاب میکنم بخشش ِ خودم و رهایی یافتن از این گرفتگی رو و همینطور باز بودن بر روی تمامی راههای نورانی ِ ممکن برای باز شدن ِ این گرفتگی رو .

حالا جای ضربه زدن را عوض کنید و به فاصله ی بین دو ابرو ضربه های پشت هم و آرامی با نوک انگشتان هر دو دست یا یک دست ، وارد کرده و در حین ضربه زدن بگویید :
- گرفتگی این چاکرا ( چاکرای مورد نظر را درکل سناریو در ذهن نگاه دارید)

حالا به بغل چشمها به آرامی و با نوک انگشتان ضربه های متوالی بزنید و در همان حال ضربه زدن بگویید :
- گرفتگی و عوارض ِ ناشی از گرفتگی ِ این چاکرا

محل ِ ضربه زدن را عوض کنید و به زیر چشمها با همان آهستگی و پیاپی و بی وقفه ضربه وارد کنید و در حین ِ انجام ضربه زدن بگویید :
- گرفتگی و عوارض ِ ناشی از گرفتگی ِ این چاکرا

محل ضربه زدن رو عوض کنید و به بالای لب ، زیر بینی با کناره ی انگشت سبابه یا با نوک انگشتان ِ یک دست ضربه های آرام و پیاپی وارد کنید و در همان حال بگویید :
- گرفتگی و عوارض ِ ناشی از گرفتگی ِ این چاکرا

محل ضربه زدن را عوض کنید و به زیر لب ، در محل گودی چانه ضربه های آهسته و پیاپی وارد کنید و همزمان بگویید :
- گرفتگی و عوارض ِ ناشی از گرفتگی ِ این چاکرا

محل ضربه زدن رو عوض کرده و به ناحیه ی دو طرف ِ زیر گلو در محل ِ برآمدگی ِ استخوان ِ قفسه ی سینه ، با کف ِ یک دست یا با سر انگشتان ِ هر دو دست یا یک دست ضربه های آهسته و پیاپی وارد کنید و در همان حال بگویید :
- گرفتگی و عوارض ِ ناشی از گرفتگی ِ این چاکرا

محل ضربه را عوض کنید و به کناره ی قفسه سینه در زیر بغل ، درست چهار انگشت پایین تر از گودی ِ زیر بغل ضربه های آرام و پیاپی وارد کنید و همزمان بگویید :
- گرفتگی و عوارض ِ ناشی از گرفتگی ِ این چاکرا

محل ضربه زدن رو تغییر بدید و به فرق سر با سر انگشتان ِ یک دست ، ضربه هایی بسیار آهسته و در عین حال متوالی وارد کنید و همزمان بگویید :
- گرفتگی و عوارض ِ ناشی از گرفتگی ِ این چاکرا

به بین دو ابرو ضربه بزنید و به گفتن سناریو ادامه دهید ( تمامی نقاط مثل شرحی که در بالا رفت هستند و ضربه ها به همان گونه در مسیری که شرح ِ آن را دادیم زده میشوند ، برای راحتی کار از این پس در سناریو فقط اول ِ نام ِ مناطق کلیدی را میبریم ):
- هم اکنون من انتخاب میکنم باز شدن و پاکسازی ِ نورانی ِ این چاکرا رو

بغل چشمها :
- من به وجود عزیزم اعلام میکنم و اجازه میدم که هر چیز که گرفتگی ِ این چاکرا رو باعث شده رها کنه

زیر چشمها :
- این رها کردن و گرفتن ِ آرامش و پاکسازی این چاکرا امنه

بالای لب :
- رهایی از این گرفتگی و دریافت ِ آرامش و سلامتی به جای ِ الگوهای قدیمی امنه

زیر لب :
- هر احساس ِ گناه ، شرم و خجالتی که این گرفتگی رو در عمق وجودم بوجود آورده همین حالا رها میکنم

استخوان زیر گلو :
- هر احساس سرکوب ، خشم ، ترس و ناراحتی ای که این گرفتگی رو در اعماق وجودم به جا گذاشته هم اکنون رها میکنم

استخوان زیر بغل :
- هر نیازی که باعث ِ بوجود اومدن ِ این مشکل یا مشکلات در محدوده ی این چاکرا شده به انتخاب ِ خودم در همین لحظه با نور و عشق رها میکنم

فرق سر :
- هر عاملی که از زندگی های گذشته موجب ِ این گرفتگی در وجودم شده رو هم اکنون رها میکنم و با نور و عشق ِ الهی درخواست ِ ترمیمش رو میکنم

بین دو ابرو :
- وجود ِ عزیزم از تک تک سلولهام ، ذهنم ، عواطف و ذهنیاتم و روحم این ترسها و نیازها رو همین حالا پاک کن

بغل چشمها :
- من آگاهی بهت میدم که دیگه نیازی به این گرفتگی ها نیست و انتخاب میکنم که پاکسازی ِ این چاکرا و جریان پیدا کردن ِ انرژی متعادل در این چاکرا امنه 

زیر چشمها :
- من اجازه ی کامل به تو میدم که این چاکرا رو از انرژی متعادل و مثبت تغذیه و ترمیم کنی

بالای لب :
- من خودم و دیگرانی که در رابطه با گرفتگی ِ این چاکرا مقصر بودن و به نوعی باعث ِ دست کم گرفتن ِ توانایی هام شدن یا قدمی برای عدم رشد روحی و آزادی ِ معنوی ایم برداشتن ، همین لحظه و برای همیشه میبخشم و سلامتی و پاک بودن ِ این چاکرا رو انتخاب میکنم

زیر لب :
- من از فرشتگانم ، نیروهای معنوی و انوار ملکوتی خواستار پاکسازی ِ این چاکرا هستم

استخوان زیر گلو :
- بدن عزیزم پذیرش ِ این الگوی ِ جدید و باز شدن ِ این چاکرا امنه چون من لایق ِ تمامی برکات الهی هستم و یکی از اونها سلامتی این چاکراست ، بر روی این گشایش نورانی باز هستم

استخوان زیر بغل :
- وجود عزیزم نور و گشایش و بخشایش ِ خداوند رو برای پاکسازی و باز شدن ِ این چاکرا به انتخاب ِ من بپذیر

فرق سر :
- من هم اکنون به این چاکرا اجازه ی شکوفایی و پاک شدن میدم تا انرژی در تمام روح ، بدن و ذهنم با کمک نیروهای معنوی و یاری ِ وجود عزیزم به جریان دربیاد

دو مچ دست رو از ناحیه ی رگها به نرمی روی هم بکوبید و بگویید :
- شکر بر این گشایش و پالایش و رحمت الهی
 
و خیر پیش
جویا
 
 
 
 سپاس شده توسط 313 ، bashar ، Reza809 ، Taraneh ، amirkalate ، مریم ، konda ، annasufia ، سنجاقک ، Healer ، Farzam.s ، السا ، arp220 ، ساراا ، hadighasemian ، Zizi63
#2
 سلام و درود.

هرگز هیچ لینکی رو حتی برای لحظه ایی بدون تگ در سایت قرار ندید چرا که تا زمانی که مدیران بخوان این لینک رو اصلاح کنند چندین بار باز شده و آمار سایت بخش شده و ایت چیزی که ماهاچیتا نمی خواد و اگر واقعا به کامپیوتر دسترسی ندارید این پستها رو پیام خصوصی کنید تا ما در تگ قرار بدیم.

با تشکر.
 سپاس شده توسط bashar ، جویا ، saeed871 ، konda ، Taraneh
#3
قرار دادن لینک در تگ برای صرفه جویی در مصرف پهنای باند انجمنها هست، به آمار سایت ارتباطی نداره.
لطفا! حتما! دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
را مطالعه و رعایت کنید.


قبل از اقدام به دریافت همسویی ها و استفاده از آموزشهای سایت ،( دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
)
و ( دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
) را
مطالعه نمائید
.

سوالاتی که در پیغام خصوصی پرسیده شوند پاسخ داده نخواهند شد، فقط در انجمن سوال کنید.

به دلیل محدودیت زمانی و مشغله قادر به پاسخگویی به همه پیامهای خصوصی و ایمیل نیستم، لطفا فقط در مورد موارد خیلی ضروی پیام دهید در غیر اینصورت نمیتونم پاسخ بدم.


بنده در انجمن امور درمانی انجام نمیدم. لطفا درخواست درمان نفرستید.

یکی از درسهای بزرگترین معنویت این است: بیشتر حس کن، کمتر فکر کن.
 سپاس شده توسط abbasss ، جویا ، konda ، annasufia ، Taraneh ، سنجاقک ، Healer ، مهدی7 ، bashar ، السا
#4
دروود

 از راهکار  EFT برای حس ترس و گاهی خجالت، که متاسفانه سالها با من همراه بود استفاده کردم.
این احساس متاسفانه زمانی در من شدت میگرفت، که برای مدتی از اجتماع فاصله میگرفتم (فاصله از اجتماع الزاما به معنای عدم حضور در جامعه نیست،بلکه هر روز توو  مکان های عمومی رفت و آمد داشتم اما فکرم و ذهنم جای دیگه بود و عموما با کسی صحبت نمیکردم.)

توو مرحله ی اول  بکارگیری  EFT میتونم به جرئت بگم بیشتر از 50 درصد مشکل من،که سالها من رو آزار میداد ،برطرف شد. علاوه بر این گشایش،فکرم هم کمی آزاد تر و هوشیاریم هم نسبت به محیط پیرامون، بیشتر شد.

سپاس بابت توضیح این روش.

​​​​​​پاینده باشید
 سپاس شده توسط ahmadreza ، sito ، bashar ، dadan ، السا ، جویا ، jafar ، Reza809 ، سنجاقک ، abbasss ، amir123 ، hadighasemian
#5
من از EFTبرای مشکلاتی که روزمره برام پیش میاد وذهنمومشغول میکنه استفاده میکنم وخیلی خوب جواب میده قبل ازاستفاده ازEFTراهکارهای زیادی روامتحان میکردم که به خوبی جواب نمی دادن امااین واقعا عالی هست.❤❤?
 سپاس شده توسط jafar ، bashar ، Farzam.s ، جویا ، سنجاقک ، abbasss ، chakavak3 ، dadan ، amir123 ، hadighasemian
#6
سلام من هم از EFT برای چندتا از مشکلهام استفاده کردم وواقعا زود جواب گرفتم.راهکار سریع وخوبیه
من مدیون وممنون همه آنهایی هستم که به من "نه"گفتند زیرا مرا برانگیختند که آنچه را از آنها می خواستم خودم انجام دهم.
 سپاس شده توسط Farzam.s ، جویا ، سنجاقک ، bashar ، dadan ، jafar ، amir123 ، hadighasemian
#7
سلام و سپاس Heart

ترکیب روش ای اف تی همراه با جاری شدن انرژی مثلا شعله بنفش یا کوفو و ... برای از بین بردن انسدادها عالی جواب میده، بعدش بعد از خنثی سازی بر روی مریدینها باورهای جدید مثبت رو جایگزین کنیم یا خواسته هامونو ، اونم عالی جواب میده بخصوص با انرژیهایی با فرکانس ایشوانا یا نوع دیگر مربوط به خواسته مون همراهش کنیم.

دوستتون دارم و از حضورتون در هستی سپاسگزارم Angel
 سپاس شده توسط Farzam.s ، Reza809 ، farzad78 ، dadan ، hadighasemian
#8
یکی از استفاده های جالب EFT در پاکسازی چاکراها هست
در واقع سراغ تک تک چاکراها رفته و ضربه می زنیم
 سپاس شده توسط dadan ، hadighasemian ، ساراا


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان